Kocatürk Koleji

Akademik Başarılarımız

Kocatürk Koleji

Öğrencilerimiz

Kocatürk Koleji

Eğitim Sistemimiz

Kocatürk Koleji

Yanabcı Dil

Kocatürk Koleji

Okul Tanıtım Günlerimiz Başladı...

Kocatürk Koleji

Gaziemir

Hızlı Menü
Haberler > Tümünü Gör
EĞİTİM-ÖĞRETİM DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Velilerimizin dikkatine,

Özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere maddi devlet desteği ile ilgili kriterler ve başvuru işlemleri hakkında yapılan , açıklamalar yayınlanan yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

 

 
(1)İLGİLİ TEBLİĞE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140807.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140807.htm
 
 
(2)İLGİLİ KLAVUZA ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN:
http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/08111210_eitimveretimdestei.pdf
 
 
ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
1.İlgili destekten 2013-2014 Öğretim Yılında Resmi okullarda öğrenip gören, 2014-2015 öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler yararlanabilecektir.

2.     Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

3.     Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

4.     İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden belirlenen tarihlerde (08-18 Ağustos 2014) öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi okul müdürlüklerine başvurabilecektir.

5.     İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

6.     Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.

7.     Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’ndaki belgeleri özel okul müdürlüğüne teslim edecektir.

8.     Başvuru Şartları:

a.     T.C. vatandaşı olmak,

b.     Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri arasında doğmuş olmak,

c.     İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

d.     15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,

e.     Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve hazırlık sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri için; ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmemiş olmak,

f.      Öğrencilerin uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

g.     Resmi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında veya azınlık okullarında kayıtlı olmak,

h.     Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

 

9.     Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrenci Velilerinin / Vasilerinin Yapacakları İşlemler:

a.     Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya azınlık okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

b.     Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaklardır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

c.     Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

d.     Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

e.     Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

f.      Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014 tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

 
2014-2015 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ
BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
 

TARİH

İŞLEM

08 Ağustos 2014-18 Ağustos 2014

Eğitim ve Öğretim Desteğinden Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları

Eğitim ve Öğretim Desteğinden Yararlanmak İsteyen
Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

19 Ağustos 2014-21 Ağustos 2014

İlçe Onay İşlemleri

28 Ağustos 2014

Destek Verilecek Özel Okulların İlanı

Destekten Yararlanacak Öğrencilerin İlanı

04 Eylül 2014

Destek Verilecek Özel Okul Kontenjanları İlanı

05 Eylül 2014-09 Eylül 2014

Destekten Yararlanacak Öğrencilerin Tercihlerinin Alınması

10 Eylül 2014

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

10 Eylül 2014-18 Eylül 2014

Kesin Kayıt

19 Eylül 2014

Yedek Öğrenci Kayıtlarının İlanı

22 Eylül 2014-30 Eylül 2014

Yedek Öğrenci Kayıtlarının Yapılması

 

 

 

 

EK-12
 
(Ek: RG- 05/07/2014 - 29051)
 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEBİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT FORMU
  

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN DEĞERİ

PUAN

1-Öğrencilerin Başarısı

 

 

       a) Bir önceki yıldaki başarı durumu

 

 

            85-100

20

 

            70-84

10

 

            55-69

5

 

       b) Ülkemizi uluslararası olimpiyatlarda( temsil etmesi)

15

 

       c) Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda aldığı başarı
            (Birinci, ikinci, üçüncü)

10

 

       d) İl genelinde yapılan yarışmalarda aldığı başarı
            (Birinci, ikinci, üçüncü)

5

 

2- Ailenin Aylık Toplam Geliri

 

 

(*) 750 TL den daha az ise

10

 

(*) 751 TL veya 1.500 TL arası ise

9

 

(*) 1.501 TL veya 2.500 TL arası ise

8

 

(*) 2.501 TL veya 3.500 TL arası ise

7

 

(*) 3.501 TL veya 4.500 TL arası ise

6

 

(*) 4.501 TL veya 6.000 TL arası ise

5

 

(*) 6.001 TL veya 7.500 TL arası ise

4

 

(*) 7.501 TL veya 9.000 TL arası ise

3

 

(*) 9.001 TL veya 10.500 TL arası ise

2

 

(*) 10.501 TL ve daha fazla

1

 

3-Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar

 

 

Yok

0

 

Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için (En
Fazla İki Kardeş-her biri için 2 puan )

4

 

Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için(En Fazla İki Kardeş-her
biri için 4 puan )

8

 

Her bir üniversite öğrencisi için (En Fazla İki Kardeş-her biri için 5 puan )

10

 

4- Anne ve Babanın Durumu

 

 

Anne ve baba ölü

10

 

Anne veya baba ölü

5

 

Anne ve baba ayrı

3

 

5- Aldığı disiplin cezaları

-10

 

6- Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife
malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile
haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen
çocuklar

10

 

TOPLAM PUAN

 

 

 

 

 
(*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir. 

Etkinlikler > Tümünü Gör
Bizi Facebook'tan Takip Edin
Okullarımız