0 (532) 111 11 09           info@kocaturk.k12.tr

e-KOCATÜRK

Tam Öğrenme Modeli - Kocatürk Okulları - İzmir, Manisa Aydın          Tam Öğrenme Modeli
          Anasayfa / / Tam Öğrenme Modeli       Facebookta Paylaş 10.01.2017       

Tam Öğrenme Modeli

Kocatürk Eğitim Kurumlarında uygulanmakta olan BTM-bireyselleştirilmiş Eğitim Destekli Tam Öğrenme Modeli 5 temel yapının
geliştirilmesine yönelik programlar içerir.


1.Ders kazanımlarının üst düzeyde gerçekleşmesi

2.Bilişselbecerilerin gelişmesi

3.Üstbiliş becerilerin geliştirilmesi

4.Sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerin geliştirilmesi

5.Kocatürk Koleji Karakter Okulu programı ile kişilik gelişiminin desteklenmesi bu gelişim alanlarının desteklenmesi, birbirinden
bağımsız uygulamaları değil, birbiri ile iç içe bütünleşik ve disiplinler arası bir anlayışla gerçekleşir.