0 (532) 111 11 09           info@kocaturk.k12.tr

e-KOCATÜRK

Müzik - Kocatürk Okulları - İzmir, Manisa Aydın          Müzik
          Anasayfa / / Müzik       Facebookta Paylaş 01.01.2016       

Müzik

Sanat bireyin kendini ifade etme biçimidir. Kendini ifade etme becerileri gelişmiş bireyler ne istediğini iyi bilebilen, toplumda var olabilen ve bireylerdir. Müzik ve görsel sanatlarla ilgilenmek beynin iki lobunu da aynı anda çalıştırmaktadır. Bu da öğrencinin çok yönlü düşünmesini sağlamaktadır. Çağımızın sınırsız ve hızlı değişkenliğine, sonsuz istek ve beklentilerine, gerek ayak uydurabilmek, gerek onda olumsuz bulduğumuz yönelme ve olgulara karşı gereken savaşımı verebilmek için, çok yönlü ve çok boyutlu öğrenmek gerekir. Doğru toplumsallaşmayı gerçekleştirebilmek, yetişen kuşaklara bu değerleri kazandırabilmek, öğretebilmek ve her yeni kuşağın bir öncekini aşması gerektiğini kavratabilmek için her türlü eğitim ve öğretim yönteminin yeniden ele alındığı Kocatürk Okullarında yaratıcılığı destekleyen tüm yol ve yöntemler uygulanmaktadır.