0 (532) 111 11 09           info@kocaturk.k12.tr

e-KOCATÜRK

OKUL ÖNCESİ - Kocatürk Okulları - İzmir, Manisa Aydın          OKUL ÖNCESİ
          Anasayfa / / OKUL ÖNCESİ       Facebookta Paylaş 26.02.2021       

OKUL ÖNCESİ

Tohum için güneş, su ve toprak ne kadar önemliyse çocuk için de eğitim o kadar önemlidir. Kocatürk Kids; geleceği parlak, ışık saçan çocuklar yetiştirmek için modern eğitim anlayışı ile eğitime yepyeni bir soluk getiriyor. Eğitim yaklaşımının ilk basamağı olan okul öncesi eğitimi, Kocatürk Okullarında 3, 4, 5 yaş gruplarını kapsar.
Kocatürk Okulları okul öncesi öğrencileri Türk eğitim sistemi ve birçok Avrupa ülkelerinde uygulanan eğitim sistemlerinin sentezlenmesi doğrultusunda hayatları boyuna alacakları ilk eğitimin temellerini sağlam bir şekilde atar. Çok yönlü eğitim materyalleri ile desteklenen eğitim programımız; gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiriyle olan etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin gelişim alanlarındaki kazanımlarını bir üst basamağa çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.


Dil gelişiminde kritik bir dönemin varlığı pek çok dil bilimci tarafından ispatlanmıştır. Yabancı dil öğrenmede ideal yaşın altı ve yedi olduğu, bunu ergenliğe kadar olan sürenin takip ettiği, ergenlik dönemine girdikten sonra ise dil öğrenmenin zorlaştığı bilinmektedir. Araştırmalar yabancı dilin küçük yaşta ana dil ile birlikte kazandırılması en uygun yol olduğunu göstermektedir. Yedi yaşından sonra bir dili aksansız öğrenmek zorlaşmaktadır.

Kocatürkte çocuklar yabancı dil öğretmenler ve ana dili Türkçe olan öğretmenler ile doğal bir ortamda yabancı dille karşılaşırlar. Dil eğitimi okul öncesinde bilişim teknolojilerine paralel olarak oyun, şarkı, tekerleme gibi doğal yöntemlerle öğretilmektedir. Okul öncesi yabancı dil programımız özellikle oyun, dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi dil gelişiminin temelini oluşturan becerilerin gelişimine yardımcı olur.