0 (532) 111 11 09           info@kocaturk.k12.tr

e-KOCATÜRK

İLKOKUL - Kocatürk Okulları - İzmir, Manisa Aydın          İLKOKUL
          Anasayfa / / İLKOKUL       Facebookta Paylaş 26.02.2021       

İLKOKUL

Kocatürk Okullarında amacımız 21. Yüzyılın gerekliliklerine uygun, bu doğrultuda kendisinin ve başkalarının hak ve prensiplerine duyarlı, çağdaş, öz güveni yüksek, her alanda bilgili, risk alabilen, araştırmayı seven, sorgulayan, prensipli, problem çözme becerisi gelişmiş, bilimsel ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenmeyi kolaylaştıran ve zevkli hale getiren iletişim odaklı modern eğitimin yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.


BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLE TAM ÖĞRENME MODELİ

Kocatürk Okullarında uygulanmakta olan BTM – Bireyselleştirilmiş Eğitim Destekli Tam Öğreneme Modeli 5 temel yapının geliştirilmesine yönelik programlar içerir.
Bu gelişim alanlarının desteklenmesi birbirinden bağımsız uygulamaları değil birbiri ile iç içe bütünleşik ve disiplinler arası bir anlayış gerçekleşir.

• Ders kazanımlarının üst düzeyde gerçekleşmesi

• Bilişsel becerilerin gelişmesi

• Üst biliş becerilerinin gelişmesi

• Sosyokültürel, sanatsal ve sportif becerilerin gelişmesi

• Kocatürk Karakter Okulu programı ile kişilik gelişiminin desteklenmesi


Kocatürk Okulları olarak bizler çocuklarımızın akılları, cesaretleri ve vicdanları ile önce kendi hayatlarında daha sonra başkalarının hayatlarında fark yaratabilmelerini sağlayacak eğitim programları geliştirerek onları hem sosyal hem de eğitim yaşantısında farkındalık oluşturabilen, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.