Tam Öğrenme Modeli Facebookta Paylaş

Kocatürk Eğitim Kurumlarında uygulanmakta olan BTM-bireyselleştirilmiş Eğitim Destekli Tam Öğrenme Modeli 5 temel yapının
geliştirilmesine yönelik programlar içerir.


1.Ders kazanımlarının üst düzeyde gerçekleşmesi

2.Bilişselbecerilerin gelişmesi

3.Üstbiliş becerilerin geliştirilmesi

4.Sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerin geliştirilmesi

5.Kocatürk Koleji Karakter Okulu programı ile kişilik gelişiminin desteklenmesi bu gelişim alanlarının desteklenmesi, birbirinden
bağımsız uygulamaları değil, birbiri ile iç içe bütünleşik ve disiplinler arası bir anlayışla gerçekleşir.


Turgutlu K

   Tam Öğrenme Modeli
   Edexcel Uluslararası Sertifika Programı
   Karakter Okulu
   Kitap Okuma
   Etüt