OKUL ������NCES������


YABANCI DİL EĞİTİMİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Dil gelişiminde kritik bir dönemin varlığı pek çok dil bilimci tarafından ispatlanmıştır. Yabancı dil öğrenmede ideal yaşın altı ve yedi olduğu, bunu ergenliğe kadar olan sürenin takip ettiği, ergenlik dönemine girdikten sonra ise dil öğrenmenin zorlaştığı bilinmektedir. Araştırmalar yabancı dilin küçük yaşta ana dil ile birlikte kazandırılmasının en uygun yol olduğunu göstermektedir. Yedi yaşından sonra bir dili aksansız öğrenmek zorlaşmaktadır. Kocatürkte çocuklar yabancı öğretmenler ve ana dili Türkçe olan öğretmenler ile doğal bir ortamda yabancı dille karşılaşırlar. Dil eğitimi okul öncesinde bilişim teknolojilerine paralel olarak oyun, şarkı, tekerleme gibi doğal yöntemlerle öğretilmektedir. Okul öncesi yabancı dil programımız özellikle oyun, dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi dil gelişiminin temelini oluşturan becerilerin gelişimine yardımcı olur.

  • 2021-10-14
  • 10
PAYLAŞ