OKUL ������NCES������


AKIL ve ZEKA OYUNLARI - MIND KIDS AKIL ve ZEKA OYUNLARI - MIND KIDS

Kocatürk MindKids, öğrencilerimizin eğlenerek zekasını geliştirmesi için hazırlanmış bir programdır. Öğrencilerimizin zihinsel bilişsel yeteneklerini geliştirdikleri, yeni yetenekler kazandıkları MindKids programı 5 yaşından 4. Sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

*Uzaysal Algılama*Mantık Yürütme*Konsantrasyon*Hafızada Tutma
*Analitik Düşünme*Çözüm Üretme*Savunma*Simetri
*Stratejik Düşünme*Dikkat Toplama*Tahmin Yürütme*Sekilleri Tanıma
*Soyut Düşünme*Eleştirme*Karar Verme*Hayal Gücü

MindKids ile çocuklar; 

-Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur. Kendini ve sınırlarını tanır. 

-Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerine düşünür.

-Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir.

-Dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir.

-Başka olasılıkların da var olduğunu keşfederek olaylara şüpheyle yaklaşma, diğer ihtimalleri de göz önünde bulundurma alışkanlığı kazanır.

-Ezberci değil; araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşım benimser.

-Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğrenir.

  • 2021-10-14
  • 10
PAYLAŞ