������������������LKOKUL


BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLE TAM ÖĞRENME MODELİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLE TAM ÖĞRENME MODELİ

Kocatürk Okullarında uygulanan BTM - Bireyselleştirilmiş Eğitimle Tam Öğrenme Modeli 5 temel yapının geliştirilmesine yönelik programları içerir. Bu gelişim alanlarının desteklenmesi birbirinden bağımsız uygulamaları değil, birbiri ile iç içe bütünleşik ve disiplinlerarası bir anlayışla gerçekleşir.

     1. Ders kazanımlarının en üst düzeyde gerçekleşmesi

     2. Bilişsel becerilerinin gelişmesi

     3. Üstbiliş becerilerinin gelişmesi

     4. Sosyokültürel, sanatsal ve sportif becerilerin gelişmesi

     5. Kocatürk Karakter Okulu programı ile kişilik gelişiminin          desteklenmesi

Kocatürk Okulları olarak bizler çocuklarımızın akılları, cesaretleri ve vicdanları ile önce kendi hayatlarında daha sonra başkalarının hayatlarında fark yaratabilmelerini sağlayacak eğitim programları geliştirerek onların hem sosyal hem de eğitim yaşantısında farkındalık oluşturabilir, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

  • 2021-10-15
  • 10
PAYLAŞ