������������������LKOKUL


EĞLENCELİ BİLİM STEM EĞLENCELİ BİLİM STEM

Kocatürk Okulları olarak fen ve doğa alanlarında ne, neden, nasıl sorularının cevaplarının bulunacağı sıra dışı deneylerle okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimizin bilimi uygulamalı olarak deneyimlemelerini ve pekiştirmelerini hedefliyoruz. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin kişisel deneyimini hedef alan öğrenme yöntemi ile bilimin eğlenceli yüzünü keşfederken her öğrencinin birer bilim insanına dönüşeceği Eğlenceli Bilim Programları “Çoklu Zeka Kuramı” nın esasını oluşturan görsel, sözel, bedensel ve iletişim eksenli yeteneklerin hepsinin gelişimine yardımcı oluyor. High Touch High Tech programı ile elektriğin olağanüstü serüvenini, hayvanların dünyasını, mutfakların aslında bir laboratuvar olduğunu beş duyumuzla neler yapılabildiğini, küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine duyarlılık geliştirilmesi gerektiğini, öğrencilere deneylerle yaşatarak ve eğlendirerek öğretiyoruz.

-Yıl boyunca müfredatta yer alan konuları daha iyi kavramalarını sağlayacak deneyler yaparlar.

-Fen ve doğa konularına karşı ilgileri ve merakları artar.

-Yaparak-yaşayarak öğrenmek eğitim hayatlarını daha keyifli hale getirir ve öğrendiklerinin daha kalıcı olmasını sağlar.

-Eve göndereceğimiz veli bilgilendirme notları ile çocuğunuzun gelişimini ve kazanımlarını takip edebilirsiniz.

  • 2021-10-15
  • 10
PAYLAŞ